Vrouw - 35 jaar

Ik had mijn emoties zo lang weggestopt, ik kon geen liefde of blijdschap meer voelen.

Terugkijkend op het afgelopen jaar, kijk ik vol dankbaarheid terug. Dankbaar voor dat wat God, door Gideon en Jennifer, in mijn en ons leven veranderd heeft.

De duisternis in mijn leven is de deur gewezen. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar Jezus is overwinnaar en in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Wij hebben overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van onze getuigenis. En dat is precies wat ik wil doen, met jullie mijn getuigenis delen en God daarmee eren.

Het afgelopen jaar ben ik gaan inzien dat de duivel heel veel van mij gestolen had. Lichamelijk, emotioneel, geestelijk en in mijn relatie met God, mijn man en mijn kinderen. Ik ben het gaan inzien en samen met God, Gideon en Jennifer ben ik terreinen terug gaan pakken. En dat heeft mijn leven veranderd.

Lichamelijk had ik de afgelopen 8 a 9 jaar vrijwel dagelijks te kampen gehad met bloedverlies. Medicatie, operatie, het mocht niet baten. Medische gezien was er geen verdere oplossing zonder ingrijpende operatie. Gelukkig hebben wij een God die verder gaat dan de medische wereld en dingen kan die voor mensen onmogelijk zijn.

Heart Gelukkig hebben wij een God die verder gaat dan de medische wereld en dingen kan die voor mensen onmogelijk zijn.

Op een avond bij Gideon en Jennifer is er een vloek verbroken. Vanaf die dag ben ik van het een op het andere moment klachtenvrij.

Verder stond mijn leven in het teken van vermoeidheid. Zodra ik wakker werd, baalde ik ervan dat de dag weer begonnen was en telde ik letterlijk de uren voordat het redelijkerwijs mogelijk was weer naar bed te mogen. Ik werd vaak overweldigd door een alles overheersende vermoeidheid, waardoor ik vaak worstelde om de dag door te komen. Er is nooit specifiek voor gebeden, maar ik geloof dat God door de avonden heen heeft gewerkt, door Zijn aanwezigheid, door alle bevrijding heen. Het is geen aanwijsbaar moment geweest, maar op den duur merkte ik bij mezelf dat ik daar eigenlijk geen last meer van had. Alle extreme en overweldigende vermoeidheid is verdwenen.

Heart Alle extreme en overweldigende vermoeidheid is verdwenen.

Ik zet m’n wekker vaak extra vroeg om tijd met God in alle vroegte door te kunnen brengen. Ik tel m’n uren met en zonder slaap niet meer. En ik ga vaak later naar bed dan ik ooit zou hebben bedacht in combinatie met er extra vroeg uit.

God brengt ook emotioneel herstel in mijn leven. Ik had mijn emoties zo lang weggestopt, ik kon geen liefde of blijdschap meer voelen.

Heart Ik had mijn emoties zo lang weggestopt, ik kon geen liefde of blijdschap meer voelen.

Ik ben bevrijd van blokkades en ik voel meer liefde voor mijn man en kinderen dan ooit te voren. Ik voel blijdschap en vreugde tot diep binnenin me, ik krijg weer passie voor dingen. Ik heb me zo vaak verwonderd over mensen die werken en dingen doen vanuit een passie. Voor mijn gevoel was dat slechts weggelegd voor enkelen. Maar dit is echt een leugen. God heeft mijn passie weer hersteld. Hij wil dit voor iedereen.

God heeft ook stilte en rust in mijn hoofd gebracht. Ik was me er nooit bewust van, ik dacht dat het zo hoorde. Er was altijd een bepaalde onrust in mijn hoofd, wat maakte dat als er meerdere dingen om me heen gebeurde of van me gevraagd werd ik eigenlijk in error schoot. Het was teveel gevraagd. Ik ervaar nu, en dat is eigenlijk steeds verder gegroeid, een stilte en een rust in mijn hoofd die ik nooit ervaren had.

Ik ben enorm veranderd door alle gesprekken en bevrijdingen heen. Het was bij mij niet in 1 keer klaar, en nee, ook niet in 2,3 of 4 keer. Achteraf gezien denk ik ook niet dat ik dat had aangekund. De vele gebondenheden waren verweven met mijn identiteit ze waren onderdeel geworden van wie ik dacht dat ik was. Vaak na een bevrijding, werd ik de volgende dag wakker en voelde ik me leeg en in verwarring. Wie was ik eigenlijk nog. Elke keer was het zoeken naar een nieuw evenwicht, mijn denken vernieuwen in dat wat God zei wie ik was.

Mijn man en kinderen merkte hoe ik veranderde. Ik ben God enorm dankbaar dat Hij niet alleen met mij aan de slag is gegaan, maar met heel ons gezin. Mijn man is bevrijd van ADHD. Hij slikte hiervoor heel veel medicatie om de dagen in wat meer rust door te kunnen brengen. Hij is van alle medicatie af en ervaart meer rust dan met de grote hoeveelheid pillen.

Verslavingen, generatievloeken, alles is verbroken. Wij hebben de kans gekregen om dit alles te verbreken door hoe God Gideon en Jennifer gebruikt. Hierdoor kunnen onze kinderen opgroeien zonder al deze ballast en kunnen zij vrij zijn al vanaf jonge leeftijd. Door alles wat wij als ouders in het licht gebracht hebben en alles wat verbroken is, zijn zij ook heel erg veranderd. Er is ook rust in ons gezin gekomen en daar zijn we God elke dag weer dankbaar voor.

Heart Er is ook rust in ons gezin gekomen en daar zijn we God elke dag weer dankbaar voor.

Wil je meer weten? Lees ook:

Terug naar overzicht

Ga terug

Lees de volgende getuigenis

Lees getuigenis