Fundament

De boodschap en de bediening

Closely by His Side Ministries is een bediening die zich inzet om mensen lichamelijk en geestelijk te herstellen en sterker te maken door ze vrij te zetten van hun verleden. Ons doel is om de waardigheid van en in het menselijk leven te herstellen, zodat een ieder tot bloei kan komen waarvoor hij of zij geroepen is in deze wereld. We richten ons op herstel, bevrijding en genezing van het menselijk lichaam, de ziel en de geest. Door de kracht van God, het verlossingwerk van Jezus Christus en de leiding van de Heilige Geest zien we een enorm herstel in mensen waar we een korte of langere tijd mee oplopen. We geloven dat God dat kan en wil doen in ieders leven.

Het doel van de stichting

De stichting stelt zich ten doel om een bediening uit te oefenen en een beweging te zijn van discipelen van Jezus, om samen het Levende Koninkrijk van God gestalte te geven in sociale, culturele en religieuze leefgemeenschappen in binnen- en buitenland. Met deze bediening wordt beoogd lichamelijk en geestelijk herstel te bereiken en mensen naar een krachtiger en geestelijker niveau te brengen door een persoonlijke relatie met Jezus.

Het Bijbels fundament van deze stichting: Jesaja 61:1-3 (HSV)

 1. De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;
 2. om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten;
 3. om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

De stichting heeft als grondslag voor haar werk de volgende fundamenten:

 • De wedergeboorte centraal stellen door bekering, doop in water en doop met de Heilige Geest.
 • Dienst van genezing en bevrijding tot liefdevol herstel van de mens.
 • Het Koninkrijk laten baanbreken door het evangelie van Jezus.
 • Bewegen en leven in de kracht van de Heilige Geest.
 • Veelkleurigheid en verbondenheid zichtbaar maken onder elkaar.
 • Het navolgen van de Grote Zendingsopdracht.
 • Mensen (terug) brengen aan het vaderhart van God.
 • Gods aanwezigheid tastbaar maken door dankbaarheid, lofprijzing en aanbidding.

Wil je meer weten? Lees ook:

Getuigenissen

Lees de getuigenissen

Onze missie

Lees onze missie