Stichting gegevens

ANBI gegevens

De naam van de stichting:
Closely by His Side Ministries

KvK inschrijfnummer:
81546890

RSIN - fiscaal nummer:
862133610

Post- en bezoekadres:
Boterbloemstraat 27, 2971 BR Bleskensgraaf

Bestuurssamenstelling:
De Stichting Closely by His Side Ministries wordt bestuurd door het dagelijks bestuur. De stichting heeft een Raad van Toezicht, die het beleid toetst en het bestuur, de organisatie en het jaarverslag beoordeelt. De Raad van Toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie.

Raad van Toezicht:
Voorzitter - Margreet Visser
Secretaris - Leon van Zijl
Lid - Joyce van den Dool

Dagelijks bestuur:
Gideon Hamerpagt
Jennifer Hamerpagt

Doelstelling:
Closely by His Side Ministries stelt zich ten doel om een bediening uit te oefenen en een beweging te zijn van discipelen van Jezus, om samen het Levende Koninkrijk van God gestalte te geven in sociale, culturele en religieuze leefgemeenschappen in binnen- en buitenland. Met deze bediening wordt beoogd lichamelijk en geestelijk herstel te bereiken en mensen naar een krachtiger en geestelijker niveau te brengen door een persoonlijke relatie met Jezus.

Beleidsplan:
Download hier ons beleidsplan

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Verslag stichting activiteiten:
Een actueel verslag van de activiteiten is opgenomen in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording is vastgelegd in de jaarrekening

Closely by His Side Ministries is een ANBI geregistreerde stichting.

ANBI logo