Wij zijn Gideon en Jennifer Hamerpagt. In 2011 zijn we getrouwd en in de jaren daarna gezegend met 3 kinderen. Beiden opgegroeid in Bleskensgraaf (Zuid-Holland) en kerkelijk meegeleefd met de dorpsgemeente te Bleskensgraaf.

De geboorte van onze eerste dochter in 2012, maakte bij ons innerlijk nogal wat los. Zeker haar geboorte, maar ook de dood van een pasgeboren baby bij een collega enkele dagen later. Toen kwam het besef hoe kostbaar en broos een mensenleven is. Hieruit begonnen we ons ook af te vragen wie God werkelijk was en waar je naartoe gaat als je sterft. Hoe weet je nu of je zonden vergeven zijn, en dat soort vragen. Het maakte ons onrustig. Die onrust maakte dat we het grote verlangen kregen om Hem echt persoonlijk te leren kennen. We hebben gebeden of God, als Hij dan echt bestaat, dat ook wilde laten zien of horen. Hierna merkten we steeds meer van Zijn tastbare aanwezigheid in dingen die in ons leven gebeurden.

De echte grote ommekeer in ons geestelijk leven kwam op 20 mei 2018. Toen ervaarden wij voor het eerst de kracht van God in ons leven. Op deze dag was ik (Gideon) in een flits genezen van 17 jaar rugklachten. Alle pijn en stijfheid vloog letterlijk mijn lichaam uit. Veel hadden we over God gehoord, maar nu werd Zijn Koninkrijk echt zichtbaar. Een levende God werd aan ons geopenbaard! [uitgebreid getuigenis “rug” kan je vinden bij kopje “getuigenissen”]

We hebben gehoor gegeven aan de Bijbelse opdracht om ons te bekeren van onze oude levens en ons daarop te laten dopen, zodat onze zonden vergeven zijn en de doop ons zou afsnijden van ons oude bestaan. Aansluitend zijn we gedoopt met de Heilige Geest om Zijn kracht te ontvangen om zo Zijn plan met ons leven werkelijkheid te laten worden.

Heart Elke dag is een kans om je leven te veranderen!

Een heel proces van genezing, bevrijding en innerlijk herstel begon in die periode op allerlei gebieden in ons leven. Hierbij hebben we ook een aantal Bijbel- en discipelscholen doorlopen, wat ons ontzettend geholpen heeft om Hem beter te leren kennen. Scholen met basisprincipes van het geloof (theoretisch en praktisch), identiteit in Christus en diverse scholen over (innerlijke) genezing en bevrijding.

In de afgelopen jaren dat wij aan het wandelen zijn met God, hebben wij veel profetische woorden ontvangen, waarbij de strekking vooral lag in een bediening van innerlijke herstel, genezing en bevrijding.

Toen God sprak dat de tijd aangebroken was om zichtbaar te worden, zijn we dit gaan doen.

We hebben “Closely by His Side Ministries” opgericht op 12 januari 2021.