Missie en Visie

Onze Missie

Onze missie is er zijn voor de gebroken, gevangen, treurende, gebonden, ontheemde, geïsoleerde, en ontwortelde mensen. Herstel van emoties, depressies, innerlijke pijn, angst, schaamte, schuld, trauma’s, afwijzing, misbruik, boosheid, wrok, verdriet, verslavingen, teleurstelling, zonden enz. Dingen waar we nu al mee kunnen breken of uit handen mogen geven aan God. Gods aanwezigheid is niet ver weg, door de komst van Jezus Christus kunnen we vrij komen en krachtig leven.

Onze Visie

Closely by His Side Ministries is een organisatie om samen het levende Koninkrijk van God gestalte te geven in sociale, culturele en religieuze leefgemeenschappen in binnen- en buitenland.

Het Bijbels fundament waarop Closely by His Side Ministries is gefundeerd komt uit Jesaja 61:1-3. Hierin worden we opgeroepen om de blijde boodschap te vertellen aan de zachtmoedigen, om de gebrokenen van hart te verzorgen, mensen die zich gevangen voelen vrij te zetten in lichaam, ziel en geest, om de verdrietige mensen te vertroosten, recht te spreken namens God over situaties, mensen vreugde te geven in plaats van rouw, mensen bevrijden van depressie. Uitleven dat Jezus Christus onze Verlosser is, omdat God Jezus bekwaam gemaakt heeft voor deze taak en door het verlossingwerk ook wij kunnen handelen en wandelen in Zijn voetsporen.

Wil je meer weten? Lees ook:

Getuigenissen

Lees de getuigenissen

Over ons

Lees over ons