Voor jou

Wij willen een bediening zijn die jou verder kan helpen. Je lichamelijk en geestelijk alles kunnen aanreiken wat je nodig hebt, zodat je gaat ervaren wat leven in vrijheid is. Loskomen van je verleden en vastberaden kijken naar de toekomst. Dat is vaak iets dat niet vanzelf gaat, iets dat pijn doet en veel kracht kost. Hoe graag we het ook zouden willen en hoe vaak we het ook geprobeerd hebben.

Ik ben het niet waard
Ik kan beter dood zijn
Van buiten lach ik, maar van binnen huil ik
Mij gaat dat nooit lukken
Het is elke dag weer overleven
God wil vast niets meer met mij te maken hebben
Ik kan niemand meer vertrouwen
Hoe moet dit ooit nog goedkomen

Voor die mensen geloven wij dat we geroepen zijn om samen de stappen te zetten die het mogelijk maken om te ervaren wat vrijheid is! Voor jong en oud, gelovig of niet. Ben jij diegene die:

Teleurgesteld is in de medemens

Of kwaad is op God

Afgesneden van emoties

Oversluierd door depressie

Teruggetrokken door afwijzing

Gedomineerd door angst

Overspoeld door gedachtes

Vermoeid door nachtmerries

Verbrijzeld door overspel

Kapot door de scheiding

Verteerd door verdriet

Verscheurd door rouw

Op slot door verkrachting

Gevangen door incest

Miskent door familie

Vervloekt door de wereld

Misbruikt door macht

Gemanipuleerd door de kerk

Gekweld door pijn

Uitgeput door ziekte

Machteloos van schaamte

Radeloos door schuld

Vastgelopen in verslavingen

Verlangend naar de dood

Misleid door het occulte

Verdwaald in toverij

Overmand door boosheid

Geregeerd door zonden

Laat al je negatieve ervaringen en teleurstellingen los over mensen, de kerk, de hulpverlening, God of wat dan ook. Laat je verrassen door de voelbare, herstellende kracht, liefde en vrede van God. Uit ervaring weten we dat als je God een kans geeft om te laten zien wie Hij kan en wil zijn voor jou, dan zullen we samen versteld staan van het immens grote herstel wat Hij gaat doen in jouw leven.

Wat bieden wij:

Heel het jaar door organiseren wij samenkomsten die gekenmerkt worden genezing, bevrijding en innerlijk herstel, maar ook hoe je praktisch met geloof om kan gaan. Denk hierbij o.a. aan het verstaan van Gods stem, uitstappen in de gaven van de Heilige Geest, hoe ontvang je eigen openbaringen over de Bijbel, wat is de kracht van het Koninkrijk. Samen ontdekken wat thema’s doen als: verlossing, profetie, aanbidding, lofprijzing, zalving, intimiteit, identiteit en autoriteit.

Klik hier voor onze agenda.

Als voltijds bediening bieden we je overdag de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Avonden zijn bespreekbaar. We ervaren een sterke roeping voor mensen met trauma’s. Om deze groep mensen vrij te zetten van het verleden zodat herstel en genezing sneller kan doorbreken. We willen je een veilige en vredige plek bieden waar we aan een relatie met elkaar en met God kunnen bouwen.

Als iemand met een hulpvraag aanklopt staan wij hem/haar geheel kosteloos bij, zodat ook de mensen die het niet kunnen betalen een gelijke kans krijgen om verder geholpen te worden. We geloven dat de verandering die je meemaakt grote impact zal hebben op je verdere leven en die van anderen.

Herstel is een sleutel, waar iedereen een andere waarde aan hangt, maar in vrijheid gezet worden door het offer van Jezus Christus is onbetaalbaar en verdiend alle eer.

Vandaar dat we ook vrijmoedig durven te vragen omdat wij geloven dat een arbeider in Gods Koninkrijk zijn loon waardig is. De keuze om mensen kosteloos te helpen en hierdoor zelf te leven van giften brengt ons dan ook altijd weer bij de volgende vraag: Wat is vrijheid jou waard?

Wij geloven dat God voorziet in het plan dat Hij ons heeft gegeven. Ook geloven wij dat je God mag eren en ons mag danken met je financiën voor wat Hij heeft gedaan aan jouw leven.

We hebben 10.000 redenen tot dankbaarheid, maar ook 10.000 redenen om een afspraak die is gemaakt af te zeggen. De tijd die wij besteden aan persoonlijke gesprekken zijn kostbare uren.

Ondanks dat we mensen met de hulpvraag kosteloos bijstaan, vragen wij een vergoeding van 25 EUR,- voor een gemaakte afspraak die 24 uur van tevoren wordt afgezegd.

Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Als bediening weten we ons ook geroepen om uit te gaan onder de mensen waar de verslagenheid groot is. We willen met respect handelen, maar tegelijkertijd wandelen in de opdracht die Jezus geeft. We geloven dat God bij machte is om in deze tijd het volgende te doen:

Zieken te genezen

Besmettelijke infectieziekten te reinigen

Doden op te wekken

Kwade geesten uit te drijven

Mattheüs 10:8

Het zijn uiterst gevoelige thema's die veel vragen los maken, maar ook veel geloof en vrijmoedigheid vragen om in uit te stappen. Toch maken we deze thema's bespreekbaar en stellen wij ons daarvoor beschikbaar. We geloven dat een ieder zijn dagen vol mag maken hier op aarde, dat je hartverlangens vervuld worden en je plannen zullen slagen, dat geluk je deel zal zijn in dit leven, en je kracht ontvangt om te wandelen in je bestemming.

Doordat we licht en duisternis krachtig zien bewegen in deze wereld, geloven wij:
Dat ziekte niet hoeft te winnen van jouw gezondheid.

Besmettelijke infecties en aandoeningen zullen wijken in plaats van dat jij gaat bezwijken.

Een vroegtijdige dood komt met vrees en beven, maar biedt nog steeds een mogelijkheid naar het leven.

Duisternis wordt machteloos in plaats van jij krachteloos.

Contact opnemen

Wil je meer weten? Lees ook:

Getuigenissen

Lees de getuigenissen

Onze missie

Lees onze missie